Burkina Faso

  1. Time zone
  2. Africa/Ouagadougou
  1. UTC/GMT
  2. UTC+0