Australia

 1. Time zone
 2. Australia/Adelaide
 3. Australia/Brisbane
 4. Australia/Broken_Hill
 5. Australia/Darwin
 6. Australia/Hobart
 7. Australia/Melbourne
 8. Australia/Perth
 9. Australia/Sydney
 1. UTC/GMT
 2. UTC+10
 3. UTC+8
 4. UTC+9:30