Bhutan

  1. Time zone
  2. Asia/Thimphu
  1. UTC/GMT
  2. UTC+6