Comoros

  1. Time zone
  2. Indian/Comoro
  1. UTC/GMT
  2. UTC+3