Cyprus

  1. Time zone
  2. Asia/Famagusta
  3. Asia/Nicosia
  1. UTC/GMT
  2. UTC+2