Greece

  1. Time zone
  2. Europe/Athens
  1. UTC/GMT
  2. UTC+2

AA

Kos

Rio